Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for komika provides 178 hits
1

Smích v umění. Proudy české umělecké tvorby 19. století

Ed. Ottlová, M. Praha 1991
2

Filozofie jazykového modelu vyjádření komičnosti v díle Jaroslava Haška

Binar, Ladislav, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 431-437.
3

Některé komické nápisy a upozornění kolem nás (na anglickém jazykovém materiálu)

Lašťovičková, Michaela, in: Varia 12 : Zborník materiálov z 12. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. - 6. 12. 2002), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2005, s. 138-142
4

Conversational joking: Humor in everyday talk

Norrick, Neal R. Bloomington 1993
5

Teorie komiky

Borecký, Vladimír Praha 2000
6

Několik poznámek o dobové kritice, stavu lyriků a autorově stesku

Kocourek, Vítězslav, in: Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním : Záznam sympózia ke stému výročí narození Karla Poláčka, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1992, s. 30-35
7

Langue et humour: les entrailles d'un peuple.

Nevert, Michèle, in: Litteraria Pragensia, 8, č. 16, 1998, s. 30-35
8

Humor in Interaction

Eds. Norrick, Neal R. Amsterdam 2009
9

Humor v každodenní komunikaci

Zeman, Jiří, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 95-99.
10

Docent a pacifik

Oliva, Karel, in: Čes. a moravskoslez. zeměděl. noviny (Praha), 1991, 27.12.1991