Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for neologismy provides 911 hits
1

Neologisms in system of paremics

Vondráček, Miloslav, in: Europhras '97 : Phraseology and Paremiology, Bratislava, Akadémia Policajného zboru ; 1998, s. 50-51
2

O neologii v odborné slovní zásobě francouzštiny

Světlá, Jindra, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 17-24
3

Neologismy z pohledu francouzské lexikologie a lexikografie

Filipec, Josef, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 42-48
4

Nové adjektívne pomenovania v slovenčine a poľštine

Pančíková, Marta, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 197-205
5

K popisu dynamiky slovotvorného systému

Martincová, Olga, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 38-42
6

Co v slovnících nenajdete: zhůvěřilost

Nejedlý, Petr, in: Naše řeč, 80, č. 4, 1997, s. 213-215
7

Anglické neologismy a jejich lexikografické zpracování

Novotná, Renata, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 1, 1997, s. 24-32
8

Dynamickosť vo francúzskej frazeológii

Mešková, Ľudmila, in: Cizí jazyky, 39, č. 7-8, 1995-96, s. 116-119
9

La neología adjetival en el español. Problema visto por el usuario del español extranjero

Bartoš, Lubomír, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 27, č. L 18, 1997, s. 71-77
10

Rinnegato & Negato. Méně obvyklá, nová a někdy těžko dešifrovatelná slova v italském tisku

in: Tlumočení - překlad, 7, č. 29, 1996, s. 22 [534]