Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for neologismy provides 911 hits
1

Neologisms in system of paremics

Vondráček, Miloslav, in: Europhras '97 : Phraseology and Paremiology, Bratislava, Akadémia Policajného zboru ; 1998, s. 50-51
2

O neologii v odborné slovní zásobě francouzštiny

Světlá, Jindra, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 17-24
3

Neologismy z pohledu francouzské lexikologie a lexikografie

Filipec, Josef, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 42-48
4

Co v slovnících nenajdete: zhůvěřilost

Nejedlý, Petr, in: Naše řeč, 80, č. 4, 1997, s. 213-215
5

Anglické neologismy a jejich lexikografické zpracování

Novotná, Renata, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 1, 1997, s. 24-32
6

La neología adjetival en el español. Problema visto por el usuario del español extranjero

Bartoš, Lubomír, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 27, č. L 18, 1997, s. 71-77
7

Tunelování se stalo klíčovým slovem roku 1997

Zelenka, Robert; Dubský, Vladimír, in: Lidové noviny (Praha), 1998, 7.2.1998
8

Nenechte se vybydlit

Müller, Lubomír, in: Rovnost (Brno), 1999, 2.9.1999
9

Evoljucija frazeologičeskich jedinic i neologizmy

Stěpanova, Ludmila, in: Słowo. Tekst. Czas. 6 : Nowa frazeologia w nowej Europie, Szczecin, Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego 2002, s. 440-444
10

Úvodem

Tichá, Zdeňka; Rangelova, Albena, in: Internacionalizmy v nové slovní zásobě : Sborník příspěvků z konference Praha, 16.-18. června 2003, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2003, s. 3-4