Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for emotikony provides 17 hits
1

Netykieta - formy powitań i pożegnań

Jachimowska, Katarzyna, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 273-277.
2

Evoluce smajlíků

Novotný, Ondřej, in: Mladá fronta Dnes - příl. Víkend (Praha), 28, 2017, s. 10-11, (16. 9.)
3

K jednomu zvláštnímu typu internacionalizmů - tzv. emotikony a akronymy

Niševa, Božana, in: Internacionalizmy v nové slovní zásobě : Sborník příspěvků z konference Praha, 16.-18. června 2003, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2003, s. 220-228
4

Počítačový smajlík. Už je mu třicet

ČTK, in: Metro (Praha), 2012, 19.9.2012
5

Emoce bez rozumu

Daneš, Martin, in: Metro (Praha), č. 18, 2017, s. 16., 25.1.2017
6

Komunikace prostřednictvím emotikonů

Komrsková, Zuzana, in: Vícejazyčnost : Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci. Příspěvky z 10. mezinárodní studentské konference interFaces, Praha, FF UK 2016, s. 17-29
7

Communication à caractère émotionnel dans l'espace virtuel: questions quantitatives sur un corpus tchaté

Lazar, Jan, in: Romanica Olomucensia, 27, č. 1, 2015, s. 73-80
8

À propos des pratiques scripturales dans l'espace virtuel: entre Facebook et Twitter

Lazar, Jan Ostrava 2015
9

La ortotipografía en el lenguaje de Facebook

Fialová, Irena; Veselá, Jana, in: Lingua viva, 14, č. 26, 2018, s. 44-56
10

Letos smajlík, napřesrok vůně

aju; buš, in: Lidové noviny (Praha), 27, č. 299, 2015, s. 3, (28. 12.)