Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for fyzika provides 13 hits
1

K terminologii nejenom fyzikální

Obdržálek, Jan, in: Vesmír, 74, č. 10, 1995, s. 586
2

Méně známé aspekty fyzikální terminologie

Obdržálek, Jan, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 78-82
3

Malý lexikon fyziky

Lepil, Oldřich Praha 1995
4

Wörterbuch der Physik. Englisch-Deutsch und Deutsch-Englisch

Greulich, W.; Meenenga, D. Heidelberg 1997
5

Německo-český slovník subjaderné fyziky

Vedral, Jiří Praha 2006
6

Francouzsko-český slovník subjaderné fyziky

Vedral, Jiří Praha 2005
7

Německé zkratky v chemické, fyzikální a matematické terminologii

Šilerová, Zdena Pardubice 1999
8

Odborná angličtina pro matematiky, fyziky, chemiky a jaderné inženýry. 5. vyd

Markvartová, Edita; Dvořáková, Irena Praha 1993
9

O fyzikální terminologii

Obdržálek, Jan, in: Naše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 145-147
10

K počátkům ruské vědecké terminologie

Hrdlička, Milan, in: Opera Slavica, 10, č. 4, 2000, s. 38-44