Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for aliterace provides 12 hits
1

Werkeln mit Wörtern. Einige Bemerkungen zu alliterierenden Überschriften in der Zeitschrift Der Spiegel

Zeman, Jaromír, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 18, č. R 9, 2004, s. 69-86
2

Winston S. Churchill's use of alliteration

Nosek, Jiří, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 323-336
3

Dvojjazyčnost jako různorození. Desátá planeta / L'Exorbitée Václava Jamka

Dufková, Vlasta, in: Literatura na hranici jazyků a kultur [LitHJK], Praha, Betis ; 2009, s. 161-170.
4

Úplný Shakespeare v překladu Martina Hilského

Stříbrný, Zdeněk, in: Svět literatury, 22, č. 46, 2012, s. 99-113
5

Emanuel Frynta: básník jazykového humoru a hravosti

Urbanová, Svatava, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 223-232.
6

Bogdan Trojak ve střetech s literární kritikou

Nemček, Jan, in: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza ; 2012, s. 225-241.
7

Caesar and Sobieski: a comparative study in iconicity

Dressler, Wolfgang U., in: Aleg(r)ace pro Evu, Praha, MFF UK ; 2005, s. 17-20
8

Od Pompejí ke křížovkám

Zázvorka, Jiří, in: Instinkt (Praha), 2004, 22.12.2004
9

"Shromáždím hluboký ze slov svých hvozd...": k možnostem překladu anglické středověké poezie

Čermák, Jan, in: Translatologica Ostraviensia 2 [TransOst 2] : Sborník z konference "Den s překladem", Ostrava, FF OU ; 2007, s. 29-36
10

Jazyk, prozodie, poezie a reklama: Na zem sklouzla z nebe kouzla

Čmejrková, Světla, in: Přednášky z 44. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 44], Praha, UK ; 2001, s. 28-45