Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for mluvenost provides 1250 hits
1

Krása jazykového projevu

Daneš, František, in: Jazyk a štýl modernej prózy, Bratislava, Vyd. SAV ; 1965, s. 100-101
2

K rozsahu a obsahu pojmu mluvený jazyk

Kraus, Jiří, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 12-18.
3

Vztah žáků a studentů k mluvené češtině

Frydrychová, Milena; Höflerová, Eva; Svobodová, Jana, in: Regionální revue (Ostrava), č. 2, 1997, s. 38-46
4

Mluvené slovo v pořadech českého rozhlasu: zpráva o výzkumném projektu zpřístupnění archivu Českého rozhlasu pro sofistikované vyhledávání

Škodová, Svatava; Kuchařová, Michaela, in: Studie z aplikované lingvistiky, 5, č. 1, 2014, s. 141-143
5

K dynamice syntaktického popisu textu

Müllerová, Olga, in: Funkční lingvistika a dialektika 2, Praha, ÚJČ ČSAV ; 1988, s. 336-344.
6

Interspeech 2006, ICSLP. 9th International Conference on Spoken Language Processing, Pittsburgh, September 17-21, 2006

Bonn 2006
7

Jak v Čechách a na Moravě mluvíme. Průvodce správnou češtinou. Některé užitečné vazby mluvené češtiny

Kaločová, Jarmila Ostrava 1995
8

Dites-moi un peu: Méthode pratique de français oral

Hingue, A.-M.; Ulm, K. Grenoble 2005
9

Impromtu speech. A symposium

Ed. by Enkvist, Nils Erik Åbo 1982
10

Les variétés du français parlé dans l'espace francophone, ressources pour l'enseignement

Detey, S.; Durand, J.; Laks, B; Lyche, C. Paris 2010