Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for kolokvialismy provides 11 hits
1

Kolokwializmy fonetyczne w wybranych utworach M. A. Šimáčka

Balowska, Grażyna, in: Slovanské studie, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 5-13.
2

Konec a začátek slangismů

Grygerková, Marcela, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 91-93
3

Kolokviálnost v současných médiích (na příkladech srovnání TV Nova, TV Prima a ČT)

Schneiderová, Soňa, in: Hovorená podoba jazyka v médiách, Nitra, Univ. Konštantína Filozofa ; 2008, s. 140-144
4

Komunikační oblast prostěsdělovací

Chloupek, Jan, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 43-48
5

Možnosti analýzy mediálního diskurzu v mediální výchově

Schneiderová, Soňa, in: Didaktické studie, 6, č. 2, 2014, s. 162-180
6

Jazyková neformálnost a "kolokvializace"v českých médiích

Hoffmannová, Jana, in: Jazykovědné aktuality, 45, č. 3-4, 2008, s. 101-110
7

Potocyzmy i wulgaryzmy w powieści Jáchyma Topola Strefa cyrkowa

Taboł, Sebastian, in: Bohemistyka, 16, č. 3, 2016, s. 261-270
8

Lexikální prostředky a styl nové české literatury

Mareš, Petr, in: Stylistyka, 26, 2017, s. 173-181
9

"Obecná čeština"w utworach M. A. Šimáčka

Balowska, Grażyna, in: Odrodzenie Narodowe w Czechach i na Słowacji [Odrodzenie...] : Księga ku czci Profesora Zdzisława Niedzieli, Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 1999, s. 259-265
10

Nabljudenija nad jazykom sovremennych rossijskich gazet

Stěpanova, Ludmila, in: Česká slavistika 2008, Brno, Praha, Academicus ; 2008, s. 267-275.