Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for metadiskursy provides 5 hits
1

O jednom vědeckém diskurzu (a nevědeckých metadiskurzech)

Hoffmannová, Jana, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 63-67
2

Metařečová vyjádření a metadiskurs

Srpová, Hana, in: Studia slawistyczne opolsko-ostrawskie = Studia slavica 4 (Opole), 2000, s. 185-201
3

Vyjadřování interpersonální funkce v českých a anglických odborných textech. Kontrastivní studie

Sudková, Marcela, in: Časopis pro moderní filologii, 94, č. 1, 2012, s. 31-42
4

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice (na materiálu krajského deníku Moravskoslezský den)

Srpová, Hana Praha 1996
5

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice

Srpová, Hana Ostrava 1998