Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for imperativ provides 88 hits
1

Imperativ

Izotov, Andrej, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 552-565
2

Wendigkeit und Invarianz des russischen Imperativs

Růžička, R., in: Slavistische Linguistik 1995 : Referate des 21. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens, Mainz 26.-29. 9. 1995, München, Sagner 1996, 392-399. Angl. res s.
3

Dve koncepcii russkogo imperativa

Chrakovskij, Viktor S., in: Issues of Valency and Meaning : Studies in Honour of Jarmila Panevová, Praha, Karolinum ; 1998, s. 197-204
4

K užití ruského inkluzivního imperativu

Flídrová, Helena, in: Slavia, 67, č. 3, 1998, s. 301-304
5

O českém imperativu

Hrdlička, Milan, in: Češtinář, 8, č. 1, 1997-98, s. 3-5
6

Freedom to choose alternatives

Dočekal, Mojmír; Strachoňová, Hana, in: Slavic Grammar from a Formal Perspective : The 10th Anniversary FDSL Conference, Leipzig 2013, Frankfurt a. Main, Lang ; 2015, s. 131-146
7

Semantika i pragmatika russkogo imperativa

Birjulin, L. A. Helsinki 1994
8

Imperativ na ulici

Vaculín, Ivo, in: Hospodářské noviny (Praha), 1999, 5.11.1999
9

L' imperativo italiano tra morfologia e pragmatica

Klímová, Eva, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 33, č. L 25, 2004, s. 85-96
10

K imperativu v ruštině a v češtině

Běličová, Helena, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 2, 1997, s. 81-87