Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for onomastika provides 4404 hits
1

Vorwort

Eichler, Ernst; Hilty, Gerold; Löffler, Heinrich; Steger, Hugo; Zgusta, Ladislav, in: Namenforschung, Berlin, de Gruyter ; 1995, s. V-IX
2

Onomastické zprávy a poznámky

kol. Roudný, Miroslav, in: Acta onomastica, 38 (1997), 1998, s. 215-250
3

Zprávy a poznámky

in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 262-284
4

Nad stránkami časopisu Onoma

Klimeš, David; Kučerová, Jitka; Svobodová, Lenka; Zběhlíková, Hana, in: Češtinář, 11, č. 4, 2000-01, s. 125-127
5

Über Systemdiagnose in der Onomastik

Eichler, Ernst, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, 9 s.
6

Postavení onomastiky v systému společenských věd

Knappová, Miloslava, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 24, č. 1-2, 1983, s. 161-164
7

Dorobek naukowy białystockiego ośródka onomastycznego

Dacewicz, Leonarda, in: Acta onomastica, 46, 2005, s. 297-303
8

Zpráva o činnosti Onomastické komise za léta 2002-2006

Matúšová, Jana, in: Acta onomastica, 48, 2007, s. 272-274
9

32., 33., 34., 35. stovka onomastických zpráv a poznámek

Nováková, Marie; Šmilauer, Vladimír, in: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 11, 1970, s. 101-155, 236-291, 461-515, 755-811
10

Onomastické zprávy a poznámky

Volejník, Radek, in: Acta onomastica, 55, 2016, s. 404-421