Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for psycholingvistika provides 388 hits
1

Psychoanalytik a přirozený jazyk

Černoušek, Michal, in: Jazyk ve společenském kontextu, Praha, Karolinum ; 1992, s. 63-64
2

Současná psycholingvistika

Nebeská, Iva, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 1-2, 1995, s. 6-17
3

Téma čísla. Psychologie v lingvistice & lingvistika v psychologii

jš, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 1, 1999, s. 3-5
4

The way language shapes speaker's cognition

Nebeská, Iva, in: Psycholinguistics, a multidisciplinary science : Proceedings of the 6th ISAPL international congress, Caen, 2004, s. 297-400
5

Language as the route into other minds

Filippová, Eva; Astington, Janet Wilde, in: Other Minds : How Humans Bridge the Divide between Self and Others, New York, Guilford Press ; 2005, s. 209-222
6

Základy psycholingvistiky

Gorelov, I. N.; Sedov, K. F. Moskva 1998
7

Rýchle čítanie

Mistrík, Jozef Bratislava 1980
8

Vvedenije v psicholingvistiku

Zalevskaja, A. A. Moskva 1999
9

Mezinárodní kongres aplikované psycholingvistiky

Pacovská, Jasňa, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 226-228
10

Psychologický přístup k recepci učebního textu

Pacovská, Jasňa, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 222-224