Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for hermeneutika provides 22 hits
1

Filosofická hermeneutika v dějinách a současnosti

Hroch, Jaroslav Brno 1997
2

Úvod do hermeneutiky

Grondin, Jean Přel. z něm. Praha 1997
3

Hermeneutické pojetí zkušenosti

Mokrejš, Antonín Praha 1998
4

Rozumět a interpretovat: hermeneutické paradigma

Greisch, Jean Z franc. přel. Sedláčková, Marcela Praha 1995
5

Hermeneutická svoboda

Figal, Günter Přel. Koubová, Věra Praha 1994
6

Poetry and Personality. Reading, Exegesis, and Hermeneutics in Traditional China

Van Zoeren, Steven Stanford 1991
7

La métaphore vive

Ricoeur, Paul Paris 1975
8

Řeč a hermeneutika

Konečná, Magdalena, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 50, č. B 48, 2001, s. 83-92
9

Kategorije razumljivosti jezičkog iskaza

Djerić, Gordana, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 216-218
10

Zkoumání jako rekontextualizace

Hauer, Tomáš Ostrava 1996