Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for repliky provides 32 hits
1

Projekt kontinuální analýzy diskuzních pořadů českých televizí

Chleboun, Petr, in: Slovo a slovesnost, 64, č. 3, 2003, s. 193-200
2

Konverzační analýza (encyklopedické heslo)

Nekvapil, Jiří, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 110-112
3

Simultánní repliky ve skupinové komunikaci (na ruském materiále)

Flídrová, Helena, in: Rossica Olomucensia, 35, 1998, s. 47-54
4

Abeceda komiksu pro čtení i tvoření

Procházka, Jiří W.; Smolíková, Klára, in: Čtenář (Kladno), 69, č. 11, 2017, s. 414-416
5

Komiks a jeho verbální složka

Hoffmannová, Jana; Hoffmann, Bohuslav, in: Tvar (Praha), 19, 2008, 26.5.2008
6

Komunikace dětí předškolního věku

Dostálová, Lucie, in: Češtinář, 19, č. 2, 2008-09, s. 37-46
7

Sekvenční výstavba narativů

Zeman, Jiří, in: Slang a argot [SlangArgot 8] : Sborník přednášek z 8. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 26.-27. února 2008, Plzeň, PF ZČU ; 2008, s. 62-66.
8

Výstavba rozhovorů

Doležalová, Michaela; Dvořáková, Petra, in: Češtinář, 9, č. zvl., 1998-99, s. 24-28
9

Etnometodologická konverzační analýza v systému encyklopedických hesel

Nekvapil, Jiří, in: Češtinář, 10, č. 3, 1999-2000, s. 80-87
10

Co dokáže pozitivní reakce. Kurs pozitivní komunikace 4

Nebeská, Iva; Pacovská, Jasňa, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 4, 1994, s. 232-235