Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for konfrontace provides 6 hits
1

Zur Polysemie und lexikalisch semantischen Sprachkonfrontation

Filipec, Josef, in: Travaux linguistiques de Prague 4 : Études de la phonologie, typologie et de la linguistique générale, Praha, Academia ; 1971, s. 217-228
2

Ke konfrontaci dílčích sémantických struktur v slovní zásobě

Filipec, Josef, in: VII Międzynarodowy kongres slawistów, Warszawa, 21-27 VIII 1973 : Streszczenia referatów i komunikatów, Warzszawa, PWN ; 1973, s. 370-371
3

Některé otázky konfrontační frazeologie v slovanských jazycích

Filipec, Josef; Petr, Jan, in: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej 2, Wrocław, Ossolineum ; 1985, s. 46-53
4

Problematika konfrontace v lexikální zásobě

Filipec, Josef, in: Slovo a slovesnost, 46, č. 3, 1985, s. 201-214
5

Konfrontace a typologie

Filipec, Josef, in: Jazykovedný časopis, 37, č. 1, 1986, s. 21-28
6

Zvláštnosti vyučování mateřského (ruského) jazyka na zahraničních (českých) vysokých školách

Celerová, Jaroslava, in: Usta ad Albim Bohemica, 9, č. 1, 2009, s. 34-41