Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for bibliografie provides 1369 hits
1

Naučná literatura z Landfrasovské tiskárny v Jindřichově Hradci

Pletzer, Karel, in: Výběr (České Budějovice), 34, č. 4, 1997, s. 281-288
2

Bibliographie

Vavřínek, Vladimír; Tůma, Oldřich, in: Byzantinoslavica, 53, č. 1, 1992, s. 108-195
3

Spolupráce Střední lesnické školy a Ústavu pro jazyk český ČSAV v Praze 1971-1988

Uhlíř, Jiří, in: Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1969 - 1992, Praha, Ministerstvo zemědělství ČR ; 1992, s. 134-136
4

Bibliografie: Kritický sborník 10-20

Gruntorád, Jiří, in: Kritický sborník, 20, 2000-01, s. 243-278
5

Jazykovědné publikace Ostravské univerzity

Šabršula, Jan, in: Cizí jazyky, 38, č. 3-4, 1994-95, s. 157-159
6

Dodatek k soupisu prací Vladimíra Šaura

Valčáková, Pavla, in: Linguistica Brunensia, 63, č. 1, 2015, s. 99
7

Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1969 - 1992

Uhlíř, Jiří Praha 1992
8

Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1995[BiblDČZ]

Sest. Horčáková, Václava Praha 2000
9

Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1996[BiblDČZ]

Sest. Horčáková, Václava Praha 2001
10

Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1997[BiblDČZ]

Sest. Horčáková, Václava Praha 2002