Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for sloh provides 147 hits
1

K písemným projevům studentů gymnázia. Ke schopnostem studentů nejvyššího ročníku gymnázia vyjadřovat citové prožitky

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 62-68
2

Invenčná fáza štýlotvorného procesu

Porubcová, Jozefína, in: Čeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 79-81
3

K písemným projevům studentů gymnázia. Ke schopnostem studentů nejvyššího ročníku gymnázia vyjadřovat citové prožitky

Dvořák, Karel, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 90-101
4

Výcvik v aktivním porozumění textu jako jedna z cest tvoření textu vlastního

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 3-4, 1992-93, s. 59-68
5

Osnova při školní slohové výchově

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 139-142
6

Podzim všemi smysly. Ke schopnostem žáků ZŠ vyjadřovat vlastní citové prožitky

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 9-10, 1995-96, s. 209-213
7

Dvacátý ročník Olympiády v českém jazyce

Nejedlý, Petr; Oliva, Karel, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 3-4, 1994-95, s. 71-77
8

Slohová cvičení

Urbánek, Zdeněk, in: Literární noviny (Praha), 1995, 4.5.1995
9

Krásná princezna a zlý drak

pk, in: Haló noviny (Praha), 1999, 25.6.1999
10

Objektivní a subjektivní rysy ve vyučování slohu

Rysová, Květa, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 152-157