Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for medievalistika provides 40 hits
1

Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubuleu

Eds. Doležalová, Eva Praha 2016
2

Manufacturing Middle Ages. Entangled history of medievalism in nineteenth-century Europe

Ed. by Geary, Patrick J. Leiden 2013
3

Flores scholarium. Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 22.-23. 3. 1999

Ed. Nechutová, Jana Brno 1999
4

Ex ipsis rerum documentis. Beiträge zur Mediävistik. Festschrift für Harald Zimmermann zum 65. Geburtstag

Hrsg. Herbers, Klaus Sigmaringen 1991
5

Hrst vzpomínek na odbornou skupinu pro medievalistiku při JKF

Spunar, Pavel, in: Auriga (ZJKF), 36 (1994), č. 1-3; 37 (1995), č. 1-4, 1996, s. 8-12
6

Životní jubileum Pavla Spunara

Zachová, Jana, in: Mediaevalia Historica Bohemica, 6, 1999, s. 239-240
7

Výročí literárního historika

in: Lidová demokracie (Praha), 1992, 11.11.1992
8

Pavel Spunar - člověk, vědec, učitel. Laudatio přednesené na 16. plenárním zasedání Centra medievistických studií 12. listopadu v Praze u příležitosti jubilantových 75. narozenin

Hlaváček, Ivan, in: Studie o rukopisech, 35, 2005, s. 201-203
9

Laudatio k poctě prof. PhDr. Pavla Spunara, CSc. (* 21. 5. 1928)

Šmahel, František, in: Mediaevalia Historica Bohemica, 1, 2005, s. 407-410
10

Vir bonus, docendi peritus. K osmdesátým narozeninám: Prof. PhDr. Pavel Spuna, CSc

Blechová-Čelebić, Lenka, in: Mediaevalia Historica Bohemica, 11, 2007, s. 193-194