Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for medievalistika provides 40 hits
1

Flores scholarium. Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 22.-23. 3. 1999

Ed. Nechutová, Jana Brno 1999
2

Ex ipsis rerum documentis. Beiträge zur Mediävistik. Festschrift für Harald Zimmermann zum 65. Geburtstag

Hrsg. Herbers, Klaus Sigmaringen 1991
3

Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubuleu

Eds. Doležalová, Eva Praha 2016
4

Manufacturing Middle Ages. Entangled history of medievalism in nineteenth-century Europe

Ed. by Geary, Patrick J. Leiden 2013
5

Hrst vzpomínek na odbornou skupinu pro medievalistiku při JKF

Spunar, Pavel, in: Auriga (ZJKF), 36 (1994), č. 1-3; 37 (1995), č. 1-4, 1996, s. 8-12
6

Životní jubileum Pavla Spunara

Zachová, Jana, in: Mediaevalia Historica Bohemica, 6, 1999, s. 239-240
7

Le vocabulaire et la société du XVIe siècle

Matoré, G. Paris 1988
8

Laudatio aneb kdo je Pavel Spunar

Silagiová, Zuzana, in: Pulchritudo et sapientia : Ad honorem Pavel Spunar, Kabinet pro klasic. studia FÚ AV ČR ; Praha, 2008, s. 5-10
9

Výročí literárního historika

in: Lidová demokracie (Praha), 1992, 11.11.1992
10

Pavel Spunar - člověk, vědec, učitel. Laudatio přednesené na 16. plenárním zasedání Centra medievistických studií 12. listopadu v Praze u příležitosti jubilantových 75. narozenin

Hlaváček, Ivan, in: Studie o rukopisech, 35, 2005, s. 201-203