Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for pojmy provides 444 hits
1

Poznámky k problematice pojmu baroko v současných učebnicích literatury pro střední školy

Nováková, Alena, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 3-4, 1999, s. 188-195
2

O pojmu jazykový prostředek

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 28, 1967, s. 341-349
3

Základy explifikace sémantických pojmů

Raclavský, Jiří, in: Organon F (Bratislava), 19, č. 4, 2012, s. 488-505
4

Infirmarium v latinských pramenech

Martínková, Dana, in: Historia monastica 1 : Sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002-2003 v cyklu "Život ve středověkém klášteře", Praha, Centrum medievistických studií 2005, s. 49-54
5

Breviář Středomoří. Putování městy a přístavy, národy a jazyky, kulturou a historií

Matvejević, Predrag Přel. Karpatský, Dušan Praha 2002
6

Key concepts in language and linguistics

Trask, Robert Lawrence London 1999
7

Tradičná kulinárna kultúra etnických menšín na Slovensku

Stoličná, Rastislava, in: Národopisná revue, 19, č. 3, 2009, s. 158-167
8

Pronuntiatio

Kejř, Jiří, in: Studie o rukopisech, 36 (2005-2006), 2008, s. 57-66
9

Epistemická kompetence a problémy sémiotického rozhodování

Tondl, Ladislav, in: Realismus ve vědě a filosofii : Sborník sestaven z příspěvků přednesených na mnohaoborovém semináři, který k tématu uspořádal ve dnech 8.-11. 11. 1994 Filosofický ústav AV ČR, Praha, Filosofia ; 1995, s. 24-40.
10

Hodnoty a dějiny

Dokulil, Miloš, in: Realismus ve vědě a filosofii : Sborník sestaven z příspěvků přednesených na mnohaoborovém semináři, který k tématu uspořádal ve dnech 8.-11. 11. 1994 Filosofický ústav AV ČR, Praha, Filosofia ; 1995, s. 98-116.