Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for adjektiva provides 607 hits
1

Tvoření desubstantivních adjektiv, zvláště ve východomoravských nářečích

Hlubinková, Zuzana, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 55, č. A 54, 2006, s. 209-216
2

El adjetivo en el sistema denominativo des español actual

Bartoš, Lubomír, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 25, č. L 16, 1995, s. 65-71
3

El llamado adjetivo relacional y su función en las unidades denominativas

Bartoš, Lubomír, in: Estudios hispánicos 4, Wrocław, 1995, s. 111-115
4

K stilističeskomu ispol'zovaniju kratkich i polnych predikativnych prilagatel'nych v sovremennom russkom jazyke

Bajkova, Larisa; Ruferová, Jana, in: Innowacje w językach wschodniosłowiańskich, Zielona Góra, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; 1997, s. 103-110
5

Sobre los adjetivos derivados desustantivales en el español

Bartoš, Lubomír, in: SFFBU - ERB, 23, č. L 14, 1993, s. 9-18
6

Several notes on Amharic syntactically-formed adjectives

Poláček, Zdeněk, in: New trends in Ethiopian studies. 1. Humanities and human resaurces : Papers of the 12th international conference of Ethiopian studies, Michigan State University, 5-10 Sept. 1994, Lawrenceville, Red Sea Press ; 1994, s. 1282-1293
7

Jazykové poradenství jako zdroj lingvistických dat

Černá, Anna, in: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Jazyk a jazykoveda v súvislostiach, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka 11.-12. 9. 2017 Bratislava, Bratislava, Univ. Komenského 2017, s. 268-274
8

Some peculiarities of Czech relational adjectives

Townsend, Charles Edward, in: Discourse and Meaning : Papers in Honor of Eva Hajičová, Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 393-403
9

Los llamados adjetivos relacionales y calificativos en las estructuras binominales denominativas

Bartoš, Lubomír, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 4, 2004, s. 13-18
10

Definitions of classifying adjectives in the new dictionary of the Slovenian standard language

Krvina, Domen; Michelizza, Mija, in: Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století : Sborník abstratků z workshopu konaného ve dnech 29.-30. 11. 2016 v Praze, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2016, s. 43-46