Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for aforismy provides 34 hits
1

Kontrast jako žánrový rys českých aforismů

Balowski, Mieczysław, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 355-357
2

"Błędne koło ratunkowe"czyli dwa frazeologizmy w jednym aforyzmie

Trebska-Kerntopf, Anna, in: Polonica 1997 : Sborník příspěvků z 6. konference polonistů České republiky, Ostrava 19.-20. 11. 1999, Ostrava, OU ; 1999, s. 51-54
3

Aforismus jako literární žánr

Balowski, Mieczysław, in: Opera Slavica, 3, č. 3, 1993, s. 1-10
4

Teksto- i smysloobrazujuščaja funkcija jazykovych kliše v chudožestvennych tekstach maloj formy

Leščak, Svetlana, in: Rossica Olomucensia, 42, č. 1, 2004, s. 115-119
5

Lingvističeskij status avtorskich vyskazyvanij v rusistike (frazeologičeskij aspekt)

Kuliš, Inna, in: Rossica Olomucensia, 53, č. 2, 2014, s. 89-95
6

Citáty a výroky slavných. Perly moudrosti. Perly lásky. Perly rozumu. Perly ducha. Perly poznání

Sest. a vybr. Lenčová, Žofia Ostrava 2001
7

Efekty niesegmentalne w aforyzmach (na materiale polskim i czeskim)

Balowski, Mieczysław, in: Práce z dějin slavistiky 16 [Práce z dějin slavistiky... 16] : České a polské srovnávací studie, Praha, Karolinum ; 1993, s. 73-85
8

Simptomy narodnogo mentaliteta v russkoj jazykovoj aforistike

Rogal', M., in: Rossica Olomucensia, 38, č. 2, 2000, s. 619-623
9

Próba typologii "Zapisków starucha"Aleksandra Fredry

Jokiel, Irena, in: Parémie národů slovanských [1] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 11. 2002 u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví", Ostrava, FF OU ; 2003, s. 171-180.
10

O aforistice, najmě české a polské

Fiala, Jiří; Sobotková, Marie, in: Česká slavistika 2008, Brno, Praha, Academicus ; 2008, s. 51-65.