Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for denotace provides 18 hits
1

Denotation and reference

Materna, Pavel, in: Organon F (Bratislava), 17, č. 1, 2010, s. 3-20
2

Denotative Textanalyse. Ein textlinguistisches Arbeitsbuch

Ziegler, Arne; Altmann, Gabriel Wien 2002
3

Prolegomena k vizuální lingvistice

Foret, Martin, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 283-288.
4

Přibližná denotace objektu v češtině

Šiška, Zbyněk, in: Studia philologica, 7, 1996, s. 7-11
5

Two levels of semantics

Materna, Pavel, in: Mezi jazykem a vědomím, Praha, Filosofia ; 1999, s. 33-39
6

Semivýrazy a výrazy

Cmorej, Pavel, in: Jazyk - logika - věda, Praha, Filosofia ; 2005, s. 63-88
7

Konotační aspekty lexikálního významu

Čmejrková, Světla, in: Slovo a slovesnost, 41, č. 1, 1980, s. 60-62
8

Jazyky umění. Nástin teorie symbolů

Goodman, Nelson Praha 2007
9

Smysl, denotace, reference

Materna, Pavel, in: Organon F (Bratislava), 7, č. príloha, 2000, s. 9-15
10

Naučnaja periferija denotativnogo klassa "oblaka"

Anisimova, Natal'ja, in: Rossica Olomucensia 46-47 [RosOl-Sb 46-47] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08.-01.09.2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 37-40.