Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for integrace provides 56 hits
1

Language functions in European integration processes

Kořenský, Jan, in: Slovenski knjižni jezik - aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje [= Obdobja 20]. Ob 450-letnici izida prve slovenske knjige : Mednarodni simpozij, Ljubljana, 5.-7. december 2001, Ljubljana, Filozofska fakulteta 2003, s. 699-701
2

Międzynarodowa konferencja naukowa Integrace v jazycích - jazyky v integraci, Blansko, 6-7.11.2008 r

Balowski, Mieczysław, in: Bohemistyka, 9, č. 1, 2009, s. 79-80
3

Úvodem

Krčmová, Marie, in: Integrace v jazycích, jazyky v integraci [IntgJaz], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2010, s. 9-13
4

Zkušenosti z výuky v multikulturních třídách v USA

Mašková, Zdenka, in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2003-2005 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis ; 2005, s. 163-166
5

Integrace v jazycích, jazyky v integraci [IntgJaz]

Krčmová, Marie Praha 2010
6

K některým rysům současné didaktiky cizích jazyků

Jelínek, Stanislav, in: Cizí jazyky, 35, č. 5, 1991-92, s. 152-157
7

Zur Problematik der Genuszuordnung englischer Entlehnungen in der deutschen Gegenwartssprache

Kratochvílová, Iva, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 14, č. R 5, 2001, s. 67-75
8

Zkušenosti z Meteorologické

Dušková, Jiřina, in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2003-2005 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis ; 2005, s. 173-175
9

Pro či proti integraci? Problematika povinné zkoušky z češtiny pro udělení trvalého pobytu v kontextu integrace cizinců v ČR

Chvojková, Petra, in: Kultura - média - komunikace : Speciál 2: Vyprávění - identita - diference. Vybraná témata kulturálních studií, Olomouc, UP ; 2009, s. 185-201.
10

Intrajazyková a interjazyková integrace

Karlík, Petr, in: Integrace v jazycích, jazyky v integraci [IntgJaz], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2010, s. 31-50.