Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for dialektologie provides 536 hits
1

Pasti a nástrahy nářečního zkoumání

Harvalík, Milan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 286-287
2

Dialectal research as one of the sources of discovering the systemic syntactic processes

Šipková, Milena, in: The 3rd International Congress of Dialectologists and Geolinguists [IntCongDial 3] : = 3 meždunarodnyj kongress dialektologov i geolingvistov. Abstract Book, Lublin, M. Curie-Sklodowska Univ. ; 2000, 128 s.
3

Nultý stupeň času aneb věda třetího tisíciletí (dokončení)

Daníčková, Sylva Bachmannová, Jarmila, in: Akademický bulletin, č. 2, 2000, s. 1-4 příl
4

Německá dialektologie

Waclawičová, Martina, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 1-2, 2005, s. 78-81
5

Nihon no hogengaku: soto kara no shiten

Neustupný, Jiří V., in: Shakai gengo kagaku (Tokyo), 1, č. 2, 1999, s. 24-25
6

Předmluva

Daneš, František, in: Český jazykový atlas 1, Praha, Academia 1992, s. 5-6
7

Dialektyčnyj zv'jazok rozvytku čes'koji movy z istorijeju rozvytku čes'koho suspil'stva

Holubeva, M. O.; Vaščenko, O. O., in: Mova i kul'tura: naukove vydannja. Vyp. 5, tom 3, častyna 1 / = Jazyk i kul'tura: naučnoje izdanije. Vyp. 5, tom 3, čast' 1, Kyjiv, Vyd. dim D. Buraho 2002, s. 79-87
8

Zum Problem der Regionalisierung - sprachwissenschaftlich gesehen

Šrámek, Rudolf, in: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde (Wien), 12, č. 94, 1991, s. 351-366
9

Závěrem

Holub, Zbyněk, in: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě 2, Opava, SlU 2015, s. 240-247
10

Aktuální úkoly německé dialektologie v Česku

Muzikant, Mojmír, in: Univerzitní noviny (Brno), 8, č. 7-8, 2001, s. 18-19