Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for mimika provides 58 hits
1

Jak mluví tělo. Neverbální chování v klinické praxi

La Barre, Frances Z angl. orig. přel. Papoušek, Jiří Praha 2004
2

Sémantická diferenciace emočních výrazů a její vliv na vnímání a kategorizování neverbálních signálů

Trnka, Radek, in: Kognice 2006 : Sborník příspěvků, Praha, Psychologický ústav AV ČR ; 2006, s. 224-228.
3

Tvář v lidové jazykovědě

Čmejrková, Světla, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 28-29
4

Different dimensions of nonverbal behaviour

Sedlářová, Lenka, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 4, 2008, s. 84-87
5

Komunikacja niewerbalna a wiarygodność nadawcy

Liber, Katarzyna, in: Bohemica Olomucensia, 3, č. 2, 2011, s. 223-233
6

Mluvíme beze slov

Vávra, Vlastimil Praha 1990
7

Specifické neverbální projevy neslyšících lidí

Strnadová, Věra Praha 2008
8

Pohyby doktora Caligariho

Mareš, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 36-38
9

Neverbální blamáž. Význam lidských gest se od jednoho experimentu v 60. letech silně přeceňuje

Josephy, Michael, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 22, 2009, 28.3.2009
10

Význam neverbální komunikace v obchodním jednání

Celerová, Jaroslava, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 289-294