Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for gerundium provides 25 hits
1

Ke konkurenci infinitivu a gerundia po výraze to v angličtině

Malinovský, Milan, in: Časopis pro moderní filologii, 81, č. 1, 1999, s. 10-19
2

Anglický gerundiální knižní titul v překladu do češtiny

Blaheta, Radek, in: Časopis pro moderní filologii, 88, č. 2, 2006, s. 65-82
3

The Status of the Gerund in the System of Modren English Syntax with Respect to Its Condensing Function

Petrlíková, Jarmila Plzeň 2006
4

Jmenné tvary slovesné. (Gerundia.)

Romportl, Simeon, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 71-74
5

Ablativo de gerundio "anterior"en la Crónica mozárabe

Mikulová, Jana, in: Emérita: boletín de lingüística y filología clásica (Madrid), 80, č. 2, 2012, s. 371-381
6

Vazby anglického slovesa to suggest včetně mystéria subjunctivu 1, 2

Malinovský, Milan, in: Cizí jazyky, 46, č. 4, 5, 2002-03, s. 115-117, 149-151
7

On grammatical functions of the gerund in Amharic

Maass, Uwe, in: Studies in Near Eastern languages and literatures : Memorial volume of Karel Petráček, Praha, Orientální ústav AV ČR ; 1996, s. 343-357
8

Slovesné vazby s infinitivem a gerundiem jako prostředek k vyjádření povahy slovesného děje v současné španělštině

Pešková, Jana Praha 2006
9

The gerund in the function of sentence condenser

Petrlíková, Jarmila, in: Linguistica Pragensia, 17, č. 1, 2007, s. 17-29
10

Complementation of infinitival and gerundial predicates

Smolka, Vladislav, in: Silesian Studies in English 2006 : International Conference of English and American Studies Opava 18-19 September 2006 (Proceedings), Opava, SlU ; 2006, s. 231-235