Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for univerbizace provides 104 hits
1

Ekspansja pewnych form uniwerbizowanych w czeszczyźnie potocznej, a zwłaszcza w języku młodzieży praskiej

Orłoś, Teresa Zofia, in: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11 : Językoznawstwo. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008, Warszawa, Komitet Słowianoznawstwa 2007, s. 151-163
2

Neoficiální podoby brněnských urbanonym

Kneselová, Helena, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 94-99.
3

Bojkotovat výraz "Česko"nepůjde donekonečna

Krejčí, Pavel, in: Universitas, č. 2, 1999, s. 15-21
4

Konkurence univerbizovaných a víceslovných pojmenování v textech Českého národního korpusu

Kolářová, Ivana, in: Język i literatura czeska w interakcji [JLitCzIn], Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2006, s. 99-107.
5

Univerbizacija ili multiverbizacija?

Železarova, Radost, in: Săpostavitelno ezikoznanie (Sofija), 27, č. 1, 2002, s. 48-53
6

Univerbizované výrazy odvozené sufixy od slov s časovým významem

Kolářová, Ivana, in: Stylistyka, 16, 2007, s. 465-477
7

Univerbizace v názvech Blanenska, Moravského krasu a okolí v textech různých stylových oblastí (na materiále Českého národního korpusu a v internetových textech)

Kolářová, Ivana, in: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza 2010, s. 395-402
8

Produktivnyje univerbaty v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitel'nom aspekte)

Mrověcová, Ljuba, in: Przegląd Rusycystyczny (Katowice), 28, č. 3, 2006, s. 67-74
9

Univerbizace v české lexikografii

Martincová, Olga Praha 2011
10

Taky nakupujete v sekáči?

trh, in: Moravskoslezský den (Ostrava), 1995, 8.4.1995