Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for urbanonyma provides 444 hits
1

O zmenách názvov ulíc a námestí

Dvonč, Ladislav, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, č. 32-33 (1991-92), 1992, s. 20-25
2

Názvy jako nedílný prvek společného městského prostředí

Handke, Kwiryna, in: Brno - město uprostřed Evropy : Referáty z mezinárodní konference konané ve dnech 2.-4. prosince 1993, Brno, Magistrát města Brna ; 1994, 179. s.
3

Baletní sály mají jména

bez autora, in: Metro (Praha), č. 172, 2018, s. 10, (13. 9.)
4

Problém definování urbanonym

Šrámek, Rudolf; Šrámková, Marta, in: Spisane słowa, formy i myśli : Prace ofiarowane Profesorovi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, Poznań, Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne ; 2008, s. 43-50
5

Some remarks on cultural connotations of urbanonyms and idiomacity in a contrastive perspective

Szerszunowicz, Joanna, in: Acta onomastica, 51, č. 2, 2010, s. 547-555
6

Moravské předměstí v Hradci Králové

Diblík, Jan, in: Naše řeč, 75, č. 2, 1992, s. 112
7

Urbanonymie a její vývojové tendence v českých, zvláště pražských proměnách

Knappová, Miloslava, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 153-157
8

Názvy veřejných prostranství v současném Brně

Kneselová, Helena, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 168-171
9

Uppsalský místopis

Suk, Jaroslav, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 228-234
10

Proměny pražské urbanonymie

Knappová, Miloslava, in: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS [PřednLŠSS 37-38], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 33-38