Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for argot provides 180 hits
1

Subkulturelle Existenz, Ambulanz und Argotisierung. Teil 1: Zur Frage der sprachlichen Solidarisierung von ambulanten bzw. kasarnierten Randgruppen

Leeuwen-Turnovcová, Jiřina van, in: Slavische Sprachwissenschaft und Interdisziplinarität (München), 2, 1996, s. 187-218
2

O některých sémantických zvláštnostech argotu bulharských vandrujících zedníků

Karastojčeva, Cvetana, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 142-148.
3

Expressivité vs identité dans les langues: aspects contemporains des argot

Editor Podhorná-Polická, Alena Brno 2015
4

Rychna pod Špilasem (viz slovník brněnského argotu v článku)

Schuster, Roman; Staněk, Evžen, in: Rudé právo (Praha), 1992, 16.5.1992
5

O nejnovějším výzkumu slangu a argotu v Bulharsku

Rangelova, Albena, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 36-42.
6

Budeme argot nově definovat?

Jaklová, Alena, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 4, 1999, s. 293-300
7

Razvitije ponjatija argo v češskoj lingvistike

Jaklová, Alena, in: Slavjanovedenije (Moskva), č. 1, 2001, s. 58-62
8

L' influence de l'argot sur la langue commune et les procédés de sa formation en français contemporain

Červenková, Marie, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. Études romanes de Brno, 31, č. L 22, 2001, s. 77-86
9

Slang a argot v 20. a 21. storočí

Odaloš, Pavol, in: Sborník přednášek z 7. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-25. září 2003 [SlangArgot 7], Plzeň, ZČU ; 2005, s. 6-11.
10

Argot, autor, překladatel

Nekvapil, Jiří, in: Světová literatura, 252-254., č. 5, 1979