Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for a-kmeny provides 7 hits
1Hajnal, Ivo
2

Paradigmatic bridge - accentual and quantitative paradigms of Czech and Slovak feminine a-stems

Sukač, Roman, in: Czech in Formal Grammar, München, LINCOM Europa ; 2009, s. 175-182
3

Das Brugmansche Gesetz in diachroner Sicht und seine Gültigkeit innerhalb der arischen a-Stämme

Hajnal, Ivo, in: Historische Sprachforschung (Göttingen), 107, č. 2, 1994, s. 194-221
4

Quantity patterns of a-stems and o-stems in South-Western Czech dialects (especially in the Doudleby region)

Holub, Zbyněk, in: From Present to Past and Back : Papers on Baltic and Slavic Accentology, Frankfurt a. Main, Lang ; 2011, s. 40-51
5

Staroruské skloňování v severoruských památkách 16. století

Blažek, Vladimír, in: Slavica Pragensia, 40, 2009, s. 9-11
6

Problematika staroruské substantivní paradigmatiky. Popis paradigmatiky substantiv v novgorodském nářečí konce 13. a začátku 14. století

Blažek, Vladimír Praha 1998
7

Lokálové konstrukce ve struktuře věty

Kamiš, Karel Vědec. red. Kořenský, Jan Ústí n. Labem 2003