Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for informace provides 37 hits
1

Information Technology for Education of Visually Impaired People

Kopeček, Ivan; Pala, Karel, in: ERCIM News, č. 33, 1998
2

Vzdělaný člověk bez znalostí? Učenost versus moudrost

Hausenblas, Ondřej, in: Infocus, 2, č. 6-7, 1996, s. 118-119
3

Navigation and information system for visually impaired people

Kopeček, Ivan; Smrž, Pavel, in: Proceedings of ICCHP'98, Wien-Budapest, September 1998, Wien, Austrian Computer Society ; 1998
4

Vědecké databáze pro humanitní obory dostupné v ČR - Multifunkční informační centrum v Ústavu pro klasická studia

Žůrek, Jiří, in: Český časopis historický, 101, č. 3, 2003, s. 776-777
5

Metoda Konspektu a její vztah k selekčním jazykům. Současný stav a trendy se zaměřením na situaci v České republice

Presová, Silvie Brno 2005
6

K pojmu informace ve společenských vědách

Uličný, Oldřich, in: Problémy výstavby AIS v spoločenských vedách a v oblasti ich aplikácií, Bratislava, Dom techniky ZSVTS ; 1992, s. 52-60
7

Síť čili tělo bez orgánů

Petříček, Miroslav, in: Filosofický časopis, 46, č. 1, 1998, s. 67-72
8

Podstawowe założenia gramatyki parzystości konceptualnej (o gramatyce z pogranicza nauk)

Kudra, Andrzej, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 169-175
9

Information processing in resolutions

Dontcheva-Navratilova, Olga, in: Trends and Perspectives : 1st Nitra Conference on Discourse Studies, Nitra, Univ. Konštantína Filozofa ; 2006, s. 37-46
10

O jazyce a stylu pro informační pracovníky

Kraus, Jiří Praha 1987