Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for konference provides 1762 hits
1

Grenzen überschreiten. Vorwort der Herausgeber

Mende, Rainer; Martínek, František; Sikora, Tomasz, in: Literatur, Sprache, Kultur und Fremde [LitSpr] : Beiträge zur V. Internationale Westslawistischen Studentenkonferenz interFaces in Leipzig, Hildesheim, Olms Verlag ; 2007, s. 9-15
2

Onomastická konference v Nitře

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 5, č. 3, 1994-95, s. 87-88
3

Ze slovanského světa

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 5, č. 4, 1994-95, s. 127-128
4

Příspěvek k výchově mladých lingvistů

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 5, č. 4, 1994-95, s. 119-120
5

Mezinárodní kongres aplikované psycholingvistiky

Pacovská, Jasňa, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 226-228
6

Úvodní slovo rektora Masarykovy univerzity prof. PhDr. Milana Jelínka k polonistické konferenci

Jelínek, Milan, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 7-10
7

4. balkanistické symposium v Brně

Procházka, Jiří, in: Vlastivědný věstník moravský, 48, č. 1, 1996, s. 65
8

Prehľad onomastických konferencií a seminárov usporiadaných na Slovensku v rokoch 1981-1990

Dvonč, Ladislav, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, č. 32-33 (1991-92), 1992, s. 288-289
9

Správa o vedeckej konferencii Termina '96 v Liberci (Česká republika)

Wachtarczyková, J., in: Slovenská reč, 61, č. 6, 1996, s. 375-379
10

XII. Olomoucké dny rusistů

Csiriková, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 1-2, 1996, s. 68-69