Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for relevance provides 7 hits
1

On stylistic relevance of the choice of anaphoric expressions

Daneš, František, in: Rivista di linguistica (Torino), 2, č. 1, 1990, s. 121-139
2

Může být relevance postačujícím principem komunikace?

Nebeská, Iva, in: Slovo a slovesnost, 52, č. 2, 1991, s. 104-108
3

Semantic Constraints on Relevance

Blakemore, Diane Oxford 1987
4

Problém relevance v tematicky orientovaném biografickém interview: případ orálněhistorických životopisných rozhovorů

Hájek, Martin; Havlík, Martin; Nekvapil, Jiří, in: Sociologický časopis, 50, č. 1, 2014, s. 29-56
5

Relevance. Communication and Cognition

Sperber, Dan; Wilson, Deirdre Oxford 1986
6

An approach of relevance theory modelling in question answering systems

Gonel, Guylaine; Levrat, Bernard, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'98] : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD'98, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998, Brno, MU 1998, s. 351-356
7

Edited dialogues: redundancy replaced with relevance?

Čmejrková, Světla, in: Language Sciences (Oxford), 33, č. 2, 2011, s. 280-294