Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for drama provides 111 hits
1

Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce z antologią dramatu

Wstęp i opracowanie Kadulska, Irena Gdańsk 1997
2

Didaktisch-methodische Überlegungen zum produktiven Umgang mit dramatischen Texten

Rommel, Siegrid, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt Nr. 2 [GermJbO-E] : Literaturwissenschaft, Linguistik, Didaktik, Ostrava, OU ; 1996, s. 171-182.
3

Translation strategies in translations of English drama into Spanish: 1950-1990

Merino, Raquel, in: Translatologica Pragensia, 6, 1998, s. 123-129
4

Překlad dramatu

Morávková, Alena, in: Český překlad [1]: 1945-2003 [ČPř 1] : Sborník příspěvků ze sympozia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Srovnávací poetika v multikulturním světě v Praze 11. září 2003, Praha, UK ; [2004], s. 51-53
5

Nine Medieval Latin Plays

Ed. Dronke, P. [Cambridge] 1994
6

Aischylos: Oresteia

Prel. Michálik, Vojtech Bratislava 1988
7

Phraseme als Mittel der Personencharakterisierung im Dramentext

Kaňovská, Michaela, in: Amici amico 3 : Festschrift für Ludvík E. Václavek, Olomouc, UP ; 2011, s. 219-242
8

Poznámka o verši sousedského dramatu

Matějec, Tomáš, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 289-294
9

O jedení pudinku aneb Zkušenosti s překladem

Fischerová, Daniela, in: Nové knihy (Praha), č. 41, 1994, s. 10
10

Emotionen im Drama

Pišl, Milan, in: Aspekte der Emotionslinguistik, Ostrava, OU 2010, s. 49-64