Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for distribuce provides 8 hits
1

Linguistic typology and auxiliary words

Nosek, Jiří, in: Proceedings of LP'90 : Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications, Prague, August 27-31, 1990. Part 1, Praha, Karolinum ; 1991, s. 255-260
2

Forma a funkce myšlenkové figury distributio v textech českých středověkých kazatelů

Vajdlová, Miloslava, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 339-347
3

K distribuci předložek na, v a do u místních jmen v současné češtině

Vasko, Vojtěch, in: Acta onomastica, 53, 2012, s. 360-382
4

Za deset litrůs řikal?. Příklonné -s a jeho distribuce ve spontánním dialogu

Válková, Lucie, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 3: Gramatika a značkování korpusů, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 39-48
5

K úloze distributio v česky psaných středověkých textech

Vajdlová, Miloslava, in: Listy filologické, 129, č. 1-2, 2006, s. 71-82
6

Adverbials in Czech. Models for their frequency distribution

Čech, Radek; Uhlířová, Ludmila, in: Empirical Approaches to Text and Language Analysis : Dedicated to Luděk Hřebíček on the ocassion of his 80th birthday, Lüdenscheid, RAM-Verlag 2014, s. 45-59
7

The quantum of plurality. The relationship of singular and plural (and singularia and pluralia tantum) in Czech nouns

Mácha, Jiří; Richterová, Olga, in: Empirical Approaches to Text and Language Analysis : Dedicated to Luděk Hřebíček on the ocassion of his 80th birthday, Lüdenscheid, RAM-Verlag 2014, s. 140-152
8

Essays in Czech and Slovak Language and Literature

Short, David London 1996