Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for lingvistika provides 5509 hits
1

Contributions to the Science of Text and Language. Word Length and Related Issues

Ed. Grzybek, Peter Dordrecht 2006
2

Jazykověda budoucnosti. Matematické stroje a jejich další použití

Daneš, František; Doležel, Lubomír; Štindlová, Jitka; Hůrková, Jiřina, in: Rudé právo, 1961, 19.3.1961
3

Research activities at the Department of General Linguistics of the Philosophical Faculty of Palacký University in Olomouc, Czech Republic

Benešová, Martina; Faltýnek, Dan, in: Glottometrics (Lüdenscheid), 25, 2013, s. 94-96
4

Linguistik in Kürze mit einem Ausblick auf die Quantitative Linguistik

Best, Karl-Heinz Göttingen 2002
5

Století české kvantitativní lingvistiky

Králík, Jan, in: Milénium vědy a filosofie : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia ; 2002, s. 164-170
6

Pravdivost pravděpodobnosti z pohledu matematické lingvistiky

Králík, Jan, in: Úvahy o pravdivosti : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia ; 2001, s. 172-177
7

An ABC of theoretical and applied linguistics

Svoboda, Aleš; Hrehovčík, Teodor 2006
8

Kognitivně-kulturní inspirace z Polska

Vaňková, Irena, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 3, 1999, s. 214-224
9

Synchronní a diachronní přístup k jazyku

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 22-24
10

Phase transition in texts

Hřebíček, Luděk, in: Zeitschrift für empirische Textforschung, č. 2, 1995, s. 52-58