Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for autobiografie provides 17 hits
1

Příhody v autobiografických narativech příslušníků nejstarších generací

Müllerová, Olga, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 109-113.
2

Rodinné paměti

z Lisova, Alžběta Lidmila Vyd., pozn. a úvodní studií opatř. Ratajová, Jana Dolní Břežany 2002
3

Paměti Vincence Praska

K vyd. připrav., úvodní studii naps. a poznámkami opatř. Písková, Milada Opava 2006
4

Metafory kontaktu

Kubáčková, Patricie, in: Příběh je základ... a lidé příběhy potřebují aneb Teoretické a praktické aspekty orální historie : Sborník příspěvků z konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 2009, České Budějovice, Jihočeské muzeum ; 2010, s. 69-75
5

Rekonstrukce a konstrukce života ve vyprávění

Čmejrková, Světla, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 141-150
6

Lingvometodičeskije i kul'turologičeskije potencii faktual'nych žanrov (memuary, dnevniki, biografii, avtobiografii, pismo)

Milevskaja, T. Je., in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 9 [APObRJ 9], Brno, MU ; 2009, s. 144-150
7

Sharing autobiographical memories in English computer-mediated discourse. A Linguist's perspective

Tivyaeva, Irina, in: Brno Studies in English, 43, č. 2, 2017, s. 57-78
8

Jazykové realizace konceptuální metafory ŽIVOT JE CESTA v češtině (se zaměřením na vzpomínkové texty)

Vodrážková, Veronika, in: Lidský život a každodennost v jazyce, Praha, FF UK 2016, s. 51-60
9

Zápisky

Jungmann, Josef Ed. připrav., vyd. pozn. naps. a vysv. zprac. Lunga, Radek Praha 1998
10

Narativní pouť do dětství

Čmejrková, Světla, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 115-122.