Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for semikomunikace provides 6 hits
1

Česko-slovenská komunikácia: semikomunikácia, bivalentosť a reflexia vzájomnej zrozumitelnosti slovenčiny a češtiny

Nábělková, Mira; Sloboda, Marián, in: Slovenčina v menšinovom prostredí : Štúdie z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba 17.-18. októbra 2007, Békešská Čaba, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku ; 2008, s. 156-165
2

Slovensko-česká (semi)komunikace a vzájemná (ne)srozumitelnost

Sloboda, Marián, in: Čeština doma a ve světě, 12, č. 3-4, 2004, s. 208-220
3

O granicach dwukodowej komunikacji językowej

Lipowski, Jaroslav, in: Studia Slavica (Opole), 18, č. 2, 2014, s. 175-184
4

Semikomunikace mezi uživateli západoslovanských jazyků

Lipowski, Jaroslav, in: Dialog kultur 7 : Materiály mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 22.-23. ledna 2013, Hradec Králové, Garamon ; 2013, s. 11-19.
5

Slovensko-česká diglosná komunikácia

Horecký, Ján, in: Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny, Bratislava, Veda ; 1995, s. 183-187
6

O vztahu malých a velkých slovanských jazyků

Nekvapil, Jiří, in: Lětopis, 50, č. 1, 2003, s. 113-127