Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for akcentologie provides 20 hits
1

Akcentolohija. Etymolohija. Semantyka. Do 75-riččja akademika NAN Ukrajiny V. H. Skljarenka

Kyjiv 2012
2

Baltische und slavische Prosodie. International Workshop on Balto-Slavic Accentology IV (Scheibbs, 2.-4. Juli 2008)

Hrsg. von Stadnik-Holzer, Elena Frankfurt a. Main 2011
3

Indo-European Accent and Ablaut

Editor Keydana, Götz Copenhagen 2013
4

Old Czech rythmic law

Sukač, Roman, in: Baltische und slavische Prosodie : International Workshop on Balto-Slavic Accentology IV (Scheibbs, 2.-4. Juli 2008), Frankfurt a. Main, Lang ; 2011, s. 141-152
5

Tendence ve vývoji ruského přízvukování substantiv

Šaur, Vladimír, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2), Brno, MU ; 2005, s. 37-41
6

A note on Winter's law

Sukač, Roman, in: Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics [EEuLang] : Proceedings of the Colloquium on the Ancient Indo-European Languages and the Early Stages of the Modern Romance, Germanic and Slavonic Languages: 28 September - 1 October 2008, Brno, Brno, MU ; 2009, s. 317-322.
7

Stressing the past. Papers on Baltic and Slavic accentology

Eds. Olander, Thomas Amsterdam 2009
8

Czech quantity: proto-Slavic accentology

Pisaro, Mark, in: Modern Czech Studies, Providence, Brown Univ. ; 2000, s. 66-75
9

František Sedláček - zapomenutý badatel ve slovanské akcentologii

Sukač, Roman; Šaur, Vladimír, in: Rocznik slawistyczny, 54, 2004, s. 87-101
10

From Proto-Slavic to West Slavic accentuation

Sukač, Roman, in: 15 Mižnarodny z'jezd slavistau, Minsk, Belaruskaja navuka ; 2013, 252 s.