Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for kmen provides 17 hits
1

Reduplizierte Verbstämme im Tamil

Malten, Thomas Wiesbaden 1989
2

Der X. Verbalstamm und sein Funktion im modernen Arabisch

Keller, Karel, in: Studies in Near Eastern languages and literatures : Memorial volume of Karel Petráček, Praha, Orientální ústav AV ČR ; 1996, s. 297-309
3

Czech stem dictionary

Pala, Karel; Osolsobě, Klára, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 42, č. A 41, 1993, s. 51-60
4

Tematické submorfémy v paradigme neutier ako pozostatok praslovanského skloňovania

Kamenárová, Renáta, in: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 3 [JazKomS 3] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 8.-9. 9. 2010 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Univ. Komenského ; 2011, s. 287-294.
5

Několik poznámek na okraj derivací od sloves s uzavřeným kmenem minulým

Osolsobě, Klára, in: Karlík a továrna na lingvistiku [KaTLing] : Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám, Brno, Host ; 2010, s. 316-330.
6

Role kmene v české verbální flexi

Caha, Pavel Brno 2005
7

The structure of the Migaama verbal stem

Frajzyngier, Zygmunt; Ross, Wendy, in: Studies in Near Eastern languages and literatures : Memorial volume of Karel Petráček, Praha, Orientální ústav AV ČR ; 1996, s. 211-221
8

K různočtení substantiv v charvátskohlaholských breviářních textech Malých proroků

Malý, Jan, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 201-204
9

Role kmenových alternací ve finštině a estonštině

Hebedová, Petra, in: Bohemica Olomucensia, 2, č. 2, 2010, s. 71-80
10

Cz dým: OInd. dhũmá

Sukač, Roman, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 4, 2008, s. 88-92