Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for elektrotechnika provides 14 hits
1

The Language of Electrical Engineering as a Special Province

Krhutová, Milena Brno 2007
2

Jazyková shoda českých technických norem s normami Evropské unie

Šmíd, Jaroslav, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 287-290
3

Německá textová učebnice pro studenty elektrotechniky. 2. přeprac. vyd

Krajná, Jaroslava; Křečková, Vlasta; Vlačihová, Zuzana Praha 1995
4

Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovník

Malinová, Libuše Brno 1993
5

Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický slovník

Bošňák, Ivan Ostrava 2003
6

Německé texty pro studenty elektrotechniky

Krajná, Jaroslava; Křečková, Vlasta; Vlačihová, Zuzana Praha 1993
7

Odborný slovník pro energetiky a elektrotechniky česko-anglický, anglicko-český

Müller, Vladimír Praha 1997
8

Odborný slovník pro energetiky a elektrotechniky, česko-německý, německo-český

Müller, Vladimír Heidelberg 1995
9

Angličtina pro studenty elektrotechnických oborů

Valentová, Eva; Tlalková, Milada; Bullová, Eva Praha 1993
10

Rusko-český elektrotechnický a elektronický slovník

Sest. Balej, Jan Praha 1990-[----?]