Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for fytonyma provides 139 hits
1

Blahovičník - Eukalyptus

Vedral, Jiří, in: Tlumočení - překlad, 15, č. 71, 2004, s. 20-21 [1918-1919]
2

Lidové názvy rostlin se zvířecím jménem v přívlastku

Hladká, Zdeňka, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. A 45, 1997, s. 119-129
3

Russian words for quince

Cooper, Brian, in: Slavia, 69, č. 4, 2000, s. 459-465
4

Iz srpsko-hrvatske fitonimije (1): rmanj

Dokić, Maja R., in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 73-85.
5

Rostliny s magickou mocí

vst, in: ABC (Praha), 1999, 8.2.1999
6

Rostliny s magickou mocí

vst, in: ABC (Praha), 44, č. 5, 1999, s. 15
7

Rostliny mezi hvězdami a planetami

Dunda, Karel, in: Naše rodina (Praha), 2000, 19.6.2000
8

Zoomorfní duchové v českém názvosloví

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 74, č. 6, 1995, s. 356
9

Nazvanijata na rastenieto Helianthus annuus v bălgarskija ezik

Dimitrova-Todorova, Liljana, in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 351-364.
10

Názvy rostlin s magickou mocí

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 54, č. 4, 2003-04, s. 188-190