Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for koreference provides 45 hits
1

K některým otázkám koreference v českých větách

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 53-64
2

Koreference v gramatice a v textu (nutnost strukturního popisu a jeho hranice)

Panevová, Jarmila, in: Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, Katowice, Wyd. Uniw. Śląskiego ; 1998, s. 128-135
3

Referenční platnost elidovaných aktantů. K některým otázkám koreference

Panevová, Jarmila, in: Anafora v strukturze tekstu, Warszawa, Energeia ; 1996, s. 23-34
4

Infinitiv objektový a koreference

Panevová, Jarmila, in: Práce z dějin slavistiky 16 [Práce z dějin slavistiky... 16] : České a polské srovnávací studie, Praha, Karolinum ; 1993, s. 109-113
5

Koreference a typy reference v češtině

Pergler, Jiří, in: Studie z aplikované lingvistiky, 5, č. 1, 2014, s. 7-26
6

Anaforické koreferenční substantivum

Štícha, František, in: Čeština - univerzália a specifika 3 [Č-USp 3] : Sborník konference v Brně 22.-24. 11. 2000, Brno, MU ; 2001, s. 87-97.
7

Nedostatky v koherenci textu žákovských písemných prací

Vaňková, Jana, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 485-490
8

Coreference in Prague Czech-English Dependency Treebank

Nedolužko, Anna; Novák, Michal; Cinková, Silvie; Mikulová, Marie; Mírovský, Jiří, in: Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation : LREC 2016, May 23-28, Portorož, Slovenia, Paris, European Language Resources Association 2016, s. 169-176
9

The Extended Textual Coreference and Bridging Relations. Technical Report

Nedolužko, Anna; Mírovský, Jiří Praha 2011
10

Sémantika a pragmatika v jazycích různých typů

Sgall, Petr, in: Čeština - univerzália a specifika 2 [Č-USp 2] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-19. 11. 1999, Brno, MU ; 2000, s. 107-113.