Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for negociace provides 9 hits
1

Vyjednávací discours jako pragmatický problém

Skácel, Jan, in: Človek a jeho jazyk 1 [ČlJaz 1] : Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého, Bratislava, Veda 2000, s. 152-160
2

Vyjednávání jako pracovní promluva

Skácel, Josef, in: Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání. Díl 4, Karviná, OPF SU ; 1999, s. 289-291
3

Strategies and tactics in negotation

Breveníková, Daniela, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2004 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, OU ; 2004, s. 17-23
4

Vyjednávání o vládu a parlament v roce 1996

Bartošek, Jaroslav, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 169-174
5

Jednota v rozmanitosti: model vyjednávacieho diskurzu

Breveníková, Daniela, in: Lingua et communicatio in sphaera culturae 2005 [RosOst] : Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2005, s. 33-34
6

Mežkul'turnaja kommunikacija a delovyje peregovory s inostrannymi partnerami

Vitkovska-Levicka, Františka, in: Lingua et communicatio in sphaera culturae 2005 [RosOst] : Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2005, s. 103-108.
7

Negotation in ESP syllabus for the Faculty of international relations, University of economics in Bratislava

Breveníková, Daniela, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2002 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2002, s. 143-147.
8

Negociace čili vyjednávání

Krausová, Alena, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 4, 2001, s. 45-51
9

Vyjednávání čili negociace

Bartošek, Jaroslav, in: Naše řeč, 85, č. 5, 2002, s. 225-234