Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for datace provides 9 hits
1

O datování ve staroslověnských písemných památkách a o prvotní slovanské chronografii

Havlík, Lubomír E., in: Moravský historický sborník : Ročenka Moravského národního kongresu 1996-1998, Brno, Moravský národní kongres ; 1998, s. 163-223
2

O datirovke i proischoždenii rukopisi Gomiliarija Michanoviča

Turilov, Anatolij A., in: Slavia, 78, č. 3-4, 2009, s. 461-468
3

Datace prvního překladu Ezopových bajek

Petrů, Eduard, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 11-14.
4

Poznámky k původu stylu, dataci a lokalisaci vzniku Pařížského fragmentu latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila (NK XII E 17)

Kubík, Viktor, in: Studie o rukopisech, 39, 2009, s. 33-72
5

Jaroslav Boubín, Traktát Petra Chelčického o trestu smrti

Nodl, Martin, in: Listy filologické, 120, č. 3-4, 1997, s. 387
6

Problematika vzniku řecké alfabéty 1: povaha vynálezu a datace

Horáček, Filip, in: Listy filologické, 133, č. 3-4, 2010, s. 239-293
7

Několik poznámek k dataci vzniku překladu staročeské kroniky Martimiani

Šimek, Štěpán, in: Od slova k modelu jazyka : Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů, Olomouc, UP ; 2013, s. 18-29.
8

Římská kronika aneb Martimiani ve staročeském překladu Beneše z Hořovic /

Šimek, Štěpán, in: Varia 21 : Zborník abstraktov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Šachtičky 30. 11. - 2. 12. 2011), Banská Bystrica, Katedra slovenslého jazyka a komunikácie FF UMB 2015, s. 89-90
9

The incorrect attribution of Aenea Silvio's poem De passione Christi to Bohuslaus of Lobkowicz and Hassenstein and some notes on datation of his printed works

Vaculínová, Marta, in: Listy filologické, 128, č. 1-2, 2005, s. 35-46