Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for anoikonyma provides 698 hits
1

Boží muka

Švestková, Ludmila, in: Naše řeč, 79, č. 3, 1996, s. 165-167
2

Pomístní názvy na Rokycansku

Cironis, Petros, in: Minulostí Rokycanska, č. 9, 1998, s. 14-23
3

Generační rozdíly v pomístních jménech na Lounsku

Šindelářová, Jaromíra, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 68-74
4

Niva v pomístních jménech Moravy a Slezska

Šrámek, Rudolf, in: Niva z multidisciplinárního pohledu 2 : Sborník rozšířených abstrakt z 2. semináře konaného 14. 10. 1997 v Brně, Brno, GEOtest ; 1997, s. 59-60
5

Jména cest v Čechách v současnosti a v minulosti

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 9-12
6

Cesty mírové a válečné v pomístních jménech

Knappová, Miloslava, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 13-16
7

K souvislosti starých obchodních cest s oronymií Českého středohoří

Malenínská, Jitka, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 17-19
8

Místní jména v katastru obce Koloděje nad Lužnicí

Blüml, Josef, in: Výběr (České Budějovice), 32, č. 4, 1995, s. 236-245
9

Kání nebo Kalný vrch u Strakonic

Cvrček, Jan Zdeněk, in: Výběr (České Budějovice), 32, č. 1, 1995, s. 54-55
10

Libušinka, Žároví a Žiži: české pohanství na cestě ke státu

Charvát, Petr, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 84-88