Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ010695
AutorHrbáček, Josef
Titel

Úvod do studia jazyka

Ort/VerlagPraha: FF UK
Jahr1999
Seiten156 s.
Sprachecze
ISBN80-85899-65-5
Klassifikation (CZ)Obecné otázky. Celkové práce
Obecná problematika
Obecné otázky
Fonologie
Grafématika
Obecné otázky
Syntax
Obecné otázky
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Obecné otázky a celkové práce
Obecné otázky české stylistiky
Klassifikation (EN)General works and basic linguistic concepts
General works
General works
Phonology
Graphemics
General works
Syntax
General works
Czech verbal communication and sociolinguistics
General works
General works
Schlagwörterlingvistika; bohemistika; jazyk; řeč; styly funkční; teorie komunikace; fonetika; fonologie; morfologie; morfémy; zásoba slovní; druhy slov; kategorie mluvnické; syntax; sociolingvistika; typologie; vývoj jazyka; čeština
Schlagwörter (DE)Sprachwissenschaft (Linguistik); Bohemistik; Zunge; Sprache; Phonetik (Lautlehre); Phonologie; Morphologie; Wortschatz; Syntax (Satzlehre); Soziolinguistik; Typologie; Tschechisch
ReviewKościółek, Anna Slavia Occidentalis 2002, 59, s. 201-202.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/10695
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Úvod do studia českého jazyka. 2., přeprac. vyd / Hrbáček, Josef
Úvod do studia anglického jazyka / Hladký, Josef
Úvod do studia jazyka / Černý, Jiří
Úvod do studia jazyka. Fragmenty přednášek s cvičeními / Šiška, Zbyněk
Úvod do studia anglického jazyka / Hladký, Josef
Úvod do studia francouzského jazyka / Vondráček, Antonín
Úvod do studia českého jazyka / Holub, Zbyněk