Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Fonologie lieferte 353 Treffer
1

Phoneme and alternations: different views

Bičan, Aleš, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 281-295
2

Alternace jako nástroj modelování

Šefčík, Ondřej, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 280-285
3

Phonology in axiomatic functionalism

Bičan, Aleš, in: Linguistica Brunensia, 57, č. 1-2, 2009, s. 19-33
4

Perceptual sensitivity to prenuclear and nuclear intonational patterns

Duběda, Tomáš, in: 12th Annual Conference of the International Speech Communiction Association 2011 (Interspeech 2011) : Florence, Italy, 27-31 August, 2011. Vol. 3, Red Hook (NY), Curran ; 2011, s. 1380-1383
5

On the importance of alternations for the function of phonemic system

Šefčík, Ondřej, in: Zbornik na rezimea. T. 1: Lingvistika : 14 Meǵunaroden kongres na slavisti, Ochrid, 10 - 16 ceptemevri 2008, Skopje, Makedonski slavistički komitet ; 2008, 295 s.
6

Archifonémy a jejich realizace

Šefčík, Ondřej, in: Philologica, 72, 2013, s. 331-337
7

Úskalí popisu zvukové roviny jazyka

Krčmová, Marie, in: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku, Bratislava, Veda ; 2003, s. 53-59.
8

Zobrazení mezi fonologickými komponenty

Šefčík, Ondřej; Osovský, Martin, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 55, č. A 54, 2006, s. 19-29
9

Vrchol slabiky a jeho poměr k vokálům

Šefčík, Ondřej, in: Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar] : Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002, Olomouc, UP ; 2004, s. 79-83
10

Úvod do slabičné typologie

Ziková, Markéta Brno 2014