Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Syntax lieferte 2627 Treffer
1

Významová stavba věty a její formální popis

Sgall, Petr, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 97-103
2

Syntax

Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 29-32
3

Del esquema de la oración a la emisión: una propuesta de interpretación de la homonimia sintáctica

Daneš, František, in: Revista Argentina de Lingüística, 9, č. 1-2, 1993, s. 117-132
4

Sulla funzione del soggetto

Mathesius, Vilém Hrdá, Jana, in: Il campo di tensione : La sintassi della Scuola di Praga, Napoli, Liguori Editore ; 1991, s. 147-158
5

Soggetto e predicato

Trost, Pavel Hrdá, Jana, in: Il campo di tensione : La sintassi della Scuola di Praga, Napoli, Liguori Editore ; 1991, s. 159-165
6

Větné faktory a jejich podíl na analýze věty

Nebeský, Ladislav; Novák, Pavel, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 4, 1996, s. 249-263
7

Explicite und implicite Ideologie am Rande linguistischer Diskussionen. ("Erlebte Rede"und "Standardsprache")

Hodel, Robert, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 175-186
8

On linear and non-linear structuring of sentences

Novák, Pavel, in: Proceedings of LP'94 : Proceedings of the Conference Item Order in Natural Languages. Prague, August 16-18, 1994, Praha, Karolinum ; 1995, s. 296-301
9

Experimental research on systemic ordering

Sgall, Petr; Pfeiffer, Oskar E.; Dressler, Wolfgang U.; Půček, Michael, in: Theoretical Linguistics, 21, č. 2-3, 1995, s. 197-239
10

Problematika klasifikace ilokučních aktů (2)

Grepl, Miroslav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 61-67