Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach lingvistika lieferte 5509 Treffer
1

Contributions to the Science of Text and Language. Word Length and Related Issues

Ed. Grzybek, Peter Dordrecht 2006
2

Jazykověda budoucnosti. Matematické stroje a jejich další použití

Daneš, František; Doležel, Lubomír; Štindlová, Jitka; Hůrková, Jiřina, in: Rudé právo, 1961, 19.3.1961
3

Research activities at the Department of General Linguistics of the Philosophical Faculty of Palacký University in Olomouc, Czech Republic

Benešová, Martina; Faltýnek, Dan, in: Glottometrics (Lüdenscheid), 25, 2013, s. 94-96
4

Linguistik in Kürze mit einem Ausblick auf die Quantitative Linguistik

Best, Karl-Heinz Göttingen 2002
5

Století české kvantitativní lingvistiky

Králík, Jan, in: Milénium vědy a filosofie : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia ; 2002, s. 164-170
6

Pravdivost pravděpodobnosti z pohledu matematické lingvistiky

Králík, Jan, in: Úvahy o pravdivosti : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia ; 2001, s. 172-177
7

An ABC of theoretical and applied linguistics

Svoboda, Aleš; Hrehovčík, Teodor 2006
8

Kognitivně-kulturní inspirace z Polska

Vaňková, Irena, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 3, 1999, s. 214-224
9

Synchronní a diachronní přístup k jazyku

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 22-24
10

Phase transition in texts

Hřebíček, Luděk, in: Zeitschrift für empirische Textforschung, č. 2, 1995, s. 52-58