Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach lingvistika lieferte 5509 Treffer
1

Synchronní a diachronní přístup k jazyku

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 22-24
2

Phase transition in texts

Hřebíček, Luděk, in: Zeitschrift für empirische Textforschung, č. 2, 1995, s. 52-58
3

Principle of emergence in text and linguistics

Hřebíček, Luděk, in: Journal of Quantitative Linguistics, 6, č. 1, 1999, s. 41-45
4

Travaux de linguistique 29. Louvain-la-Neuve, Duculot 1994

Kadlec, Jaromír, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 41-42
5

Text laws

Hřebíček, Luděk, in: Quantitative Linguistik, Berlin, de Gruyter ; 2004, s. 348-361
6

Linguistics, corpora and information

Čermák, František, in: PALC'99 : Practical Applications in Language Corpora, Frankfurt a. Main, Lang ; 2000, s. 193-201
7

Jazykověda budoucnosti. Matematické stroje a jejich další použití

Daneš, František; Doležel, Lubomír; Štindlová, Jitka; Hůrková, Jiřina, in: Rudé právo, 1961, 19.3.1961
8

Some of current problems of corpus and computational linguistics, of fifteen commandments and general truths

Čermák, František, in: Proceedings of the 3rd Baltic Conference on Human Language Technologies HLT 2007, Vilnius, Lietuviu kalbos institutas 2008, s. 61-69
9

Some aspects of the power law

Hřebíček, Luděk, in: Glottometrics (Lüdenscheid), č. 6, 2002, s. 1-8
10

Research activities at the Department of General Linguistics of the Philosophical Faculty of Palacký University in Olomouc, Czech Republic

Benešová, Martina; Faltýnek, Dan, in: Glottometrics (Lüdenscheid), 25, 2013, s. 94-96