Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach General works lieferte 4571 Treffer
1

Jazyky mira. Slavjanskije jazyki

Redkollegija Moldovan, Aleksandr M. Moskva 2005
2

Spisovná a nespisovná slovní zásoba v Českém jazykovém atlase. (Josefu Filipcovi k osmdesátinám.)

Jančák, Pavel, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 1-8
3

Systémovost antonymie jako vývojový faktor. Josefu Filipcovi k osmdesátinám

Němec, Igor, in: Naše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 136-137
4

Czech

Short, David, in: Encyclopedia of the Languages of Europe, Oxford, Blackwell ; 1998, s. 115-119
5

Obrana slušných slov a obrana sprostých slov

Koenigsmark, Alex, in: Právo (Praha), 2000, 17.8.2000
6

Jazykovězeměpisná metoda - její užití v onomastice a v dialektologii

Harvalík, Milan, in: Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze [OnPol] : Materialy z 11 ogólnopolskiej konferencji onomastycznej 15-17 czerwca 1998 Bydgoszcz - Pieczyska, Bydgoszcz, Wyższa szkoła pedagog. 2000, s. 49-55
7

Dialekt jako exponent stylových hodnot komunikátu

Krčmová, Marie, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 189-199
8

Morfologie a vnitřní stuktura slova

Ziková, Markéta, in: Život s morfémy : Sborník studií na počest Zdenky Rusínové, Brno, MU ; 2004, s. 185-192
9

Vztahy mezi centrem a periferií českého onymického systému v diachronním aspektu

Harvalík, Milan, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 119-122.
10

Theoretical and methodological principles of the onomastic grammar of Czech

Harvalík, Milan, in: 22 congresso internazionale di scienze onomastiche : Pisa 28 agosto - 4 settembre 2005. Riassunti/Abstracts/Zusammenfassungen/Résumés, Pisa, Univ. de Pisa ; 2005, 61 s.