Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach General works lieferte 4571 Treffer
1

Jazyky mira. Slavjanskije jazyki

Redkollegija Moldovan, Aleksandr M. Moskva 2005
2

The Slavonic Languages. 2nd ed

Ed. by Comrie, Bernard London 2002
3

Dialectal forms of proper names in the onomastic grammar of Czech

Harvalík, Milan, in: 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, [Riga], Madonas Poligrafists ; 2003, s. 246-247
4

Komunikační varianty vlastních jmen a jejich místo v onomastické gramatice češtiny

Harvalík, Milan, in: Munuscula linguistica : In honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, Kraków, PAN 2006, s. 193-200
5

Mluvnice češtiny (1). Fonetika. Fonologie. Morfonologie a morfemika. Tvoření slov

Ved. autor. kol. Petr, Jan Praha 1986
6

Spisovná a nespisovná slovní zásoba v Českém jazykovém atlase. (Josefu Filipcovi k osmdesátinám.)

Jančák, Pavel, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 1-8
7

Systémovost antonymie jako vývojový faktor. Josefu Filipcovi k osmdesátinám

Němec, Igor, in: Naše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 136-137
8

Czech

Short, David, in: Encyclopedia of the Languages of Europe, Oxford, Blackwell ; 1998, s. 115-119
9

Obrana slušných slov a obrana sprostých slov

Koenigsmark, Alex, in: Právo (Praha), 2000, 17.8.2000
10

Jazykovězeměpisná metoda - její užití v onomastice a v dialektologii

Harvalík, Milan, in: Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze [OnPol] : Materialy z 11 ogólnopolskiej konferencji onomastycznej 15-17 czerwca 1998 Bydgoszcz - Pieczyska, Bydgoszcz, Wyższa szkoła pedagog. 2000, s. 49-55